banner51

Biz hakda

Batareýany elektrik saklaýyş pudagynda 10 ýyllyk tejribe we ulgam integrasiýasy babatynda Hytaýda esasy oýunçylaryň biri bolmak bilen, taslamaňyz üçin iň oňat çözgüt döretmek üçin bilimimiz we tejribämiz bar.
bankuai1

iPack C6.5

Örän uzak ömür15 ARYL

> Ygtybarly LFP himiýasy, ýanmaýan, zäherli däl

> Kepillik: 10 ýyl, 6000-den gowrak aýlaw

> 6.5kWh / modul, iň ýokary 16 batareýa paralel, 104kWt çenli

> Batareýanyň ýagdaý monitory we real wagt duýduryşlary bilen BMS-i öňe sürýär

> IP55, ýapyk we açyk gurnama üçin amatly

Dowamy>
bakuaier_back

iCube

Paýlaýyş tertibi

> HowpsuzlykIP54, Akylly sowatma Awtomatiki ýangyndan goramak

> Uzak hyzmat ömriLFP öýjügi, 5000 sikl ömri Çydamly poslamaýan polatdan ýasalan gap

> Amatly Açyk çözgüt Sokuň we oýnaň Modul dizaýny Gurmak we goldamak aňsat

Dowamy>

GENKI

Göçme kuwwat

> Has täsirli: PD zarýady bilen bilelikde AC rozetkasy arkaly 100% zarýad beriş tizligini gowulandyryň.

> Has ykjam: Birmeňzeş güýç bilen has ýokary energiýa dykyzlygy bolan 21700 litiý öýjügini kabul ediň, Genki has kiçi, has ýeňil we götermek aňsat.

> Has köp zarýad beriş usullary: 4 zarýad beriş usulyny goldaň: AC rozetkasy, awtoulag adapteri, PD zarýady we Gün panelleri (islege görä).

Dowamy>

BIZ BARADA

Dünýäniň iň ýokary derejesi
Hil howpsuzlygy batareýalary

DOWELLESS seriýasynda dünýä derejesindäki howpsuzlyk batareýalary ulanylýar.

Her batareýa gowşurylmazdan ozal seresaplylyk bilen barlanýar we synagdan geçirilýär.

Ultra Bütin dünýäde ýokary howpsuzlyk synag standartlary: UL, IECEE, TUV Germaniýa, PSE Japanaponiýa, IATA, RoHS.

Energiýa saklaýjy enjamlar, emeli intellekt, akylly enjamlar we robotlar ýaly çylşyrymly tehniki önümler üçin ulanylýan ygtybarly BMS.

DOWELL korporasiýasy

 • 74

  Güýç öwrülişine gözegçilik tehnologiýasy boýunça patentler we ýumşak işler

 • 373

  Haryt şahadatnamasy

 • 49

  BMS we energiýa gözegçiligi boýunça patentler we ýumşak işler

 • 10 ýyl +
  Gün senagatynyň tejribesi
 • 1GWh
  BESS Global gurnama
 • 50+
  BESS taslamalary
 • Top3
  Hytaýda BESS üpjün edijileriniň sanawy

DOWELL Hyzmatdaşlyk modeli

Diňe hyzmatdaşlarymyz boluň!

Habarlaşyp dur

Hyzmatdaşlar